Program DSN

Program Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości

DSN to wsparcie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości, spłata należności poprzez sprzedaż nieruchomości zabezpieczonych hipotecznie, jak i w trakcie egzekucji komorniczej oraz będących przedmiotem już wyznaczonej licytacji komorniczej. 

DSN to możliwość realnej pomocy, w której zyskujesz:

  • Uzyskanie realnej rynkowej ceny za sprzedaż nieruchomości,
  • Kompleksową pomoc przy sprzedaży nieruchomości, negocjacje z bankiem, wierzycielami hipotecznymi, wsparcie przy nawiązaniu ugód z pozostałymi wierzycielami.
  • Jeśli kwota sprzedaży nie pokryje w całości kwoty zobowiązania, zostanie przeprowadzony dodatkowo proces restrukturyzacyjny.
  • Wystąpimy o umorzenie pozostałego zadłużenia w przypadku zadłużenia przekraczanego wartość nieruchomości, 
  • każda sprawa rozpatrywana indywidualnie. 

Masz problem z spłatą rat kredytu, zastanawiasz się czy przejąć spadek, komornik wszczął egzekucję z nieruchomości, rozwodzisz się, znajdujesz się trudnej sytuacji losowej, współwłaściciel zadłużył ułamkowy udział lub ogłosił upadłość.

  • Daj sobie szansę na pomoc i decydowanie o własnej przyszłości.
  • Skorzystaj z możliwości udziału w programie DSN zanim dojdzie do sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej.
  • Przystąp do Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości.
  • Sprzedaj swoją nieruchomość przez wyspecjalizowanego pośrednika.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji wypełnij formularz, Przedstawiciel TMHome Sp. z o.o.  w ciągu 24 h skontaktuje się z Tobą.