Żółwin działki zabudowa jednorodzinna.

Działka | Sprzedaż | Żółwin, Wschodnia

300 000 PLN

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Cena
300 000 PLN
Cena za m2
300 PLN
Pow. działki
1 000 m2
Pow. działki - jednostka
m2
Szerokość działki (mb.)
48
Numer oferty
461/6110/OGS

Opis

Nieruchomość położona w miejscowości Żółwin przy ul. Wschodniej róg Południowej, gmina Brwinów powiat pruszkowski.

Dla zainteresowanych klientów oferujemy również sąsiednie działki w cenach 300 zł/m2 zapytania proszę kierować telefonicznie oraz na email za pośrednictwem formularza.

Cena ofertowa 300 000,00 PLN dotyczy działek o powierzchni 1000 m2.

Siedem działek budowlanych dla zabudowy wolnostojącej mieszkaniowej jednorodzinnej:
działka nr ew. 613 o pow.: 1000 m2
działka nr ew. 614 o pow.: 1000 m2
działka nr ew. 616 o pow.: 1009 m2
działka nr ew. 617 o pow.: 1006 m2
działka nr ew. 622 o pow.: 1000 m2
działka nr ew. 623 o pow.: 1000 m2
działka nr ew. 624 o pow.: 1098 m2

Cztery działki budowlane dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej :
działka nr ew. 618 o pow.: 1600 m2
działka nr ew. 619 o pow.: 1600 m2
działka nr ew. 620 o pow.: 1600 m2
działka nr ew. 621 o pow.: 1600 m2

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej (z usługami towarzyszącymi) Uchwała Nr XXXIII/332/2004 z dnia 2004-11-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin oznaczonego jako część I
Publikacja: Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 58 z 2005-03-16, poz. 1472.

MPZP dostępny na życzenie.

Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. W najbliższym otoczeniu znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa nieuciążliwa.
Nieruchomość nie ogrodzona, nie zagospodarowana.
Działki posiadają regularne kształty.

Nieruchomość leży w zasięgu lokalnej sieci uzbrojenia terenu (prąd, wodociąg):
ul. Wschodnia: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa
ul. Południowa: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna

Nieopodal północnych granic miasta przebiega autostrada A2, która przecina teren gminy niemal równolegle do linii kolejowej. Jej budowa podniosła gospodarczą atrakcyjność Brwinowa, zarazem jednak odcięła od centrum połacie użytkowanych rolniczo północnych obszarów gminy.

1.52. Dla terenu oznaczonego symbolem 51 MNu ustala się:
- Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności jednorodzinnej położone częściowo w zasięgu oddziaływania linii elektroenergetycznej średniego napięcia.
- Nieprzekraczalną linię zabudowy – wg ustaleń ogólnych planu § 2, pkt. 5e).
- Dojazd –ulicami: Południową, Graniczną i Słoneczną oraz układem ulic dojazdowych wewnętrznych. Wskazane poszerzenie istniejącej ulicy Granicznej o pas terenu szerokości – 5,0 m w kierunku północnym.
Dla terenu oznaczonego symbolem 51 MNu dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych (w szczególności usług związanych z mieszkalnictwem, obsługą turystyki i rekreacji) zgodnie z ich definicją i zasadami realizacji ustalonymi w § 2 niniejszej uchwały oraz zachowanie istniejących (na dzień przystąpienia do sporządzania miejscowego planu) podziałów nieruchomości na mniejsze działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. Ponadto dla terenu obowiązują ustalenia ogólne wynikające z § 1 i 2 niniejszej uchwały w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług i zabudowy mieszkaniowej.

Zapraszam do kontaktu.

Dodatkowe informacje

Ogrodzenie
Brak
Obecna zabudowa działki
Brak
Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Tereny zabudowy mieszkaniowej, Budownictwo jednorodzinne indywidualne, Tereny produkcyjno-usługowe, Budownictwo jednorodzinne szeregowe
Droga dojazdowa
Asfaltowa

Lokalizacja

Zapytaj o ofertę

Administratorem danych osobowych jest TMHome sp. z o.o. z siedzibą przy Pańska 73/414, 00-834 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@tmhome.pl… czytaj więcej

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone | Program dla biur nieruchomości - ASARI CRM