Słomczyn

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
14 500 000 PLN
Powierzchnia
70 000 m2

Informuję o możliwości wzięcia udziału w przetargu Centrum Logistycznego w Słomczynie.

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Słomczynie, w województwie mazowieckim, powiecie grójeckim, składającej się z działki ewidencyjnej nr 366/99 oraz działki ewidencyjnej nr 366/100 o łącznej powierzchni 70 000 m2, wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości;

Dokumentacja techniczno-budowlana oraz dokumentacja księgowa (kopie faktur, wyciągów bankowych etc.) związana z procesem inwestycyjnym prowadzonym na nieruchomości opisanej powyżej),według zestawienia sporządzonego przez Syndyka;

Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu części nieruchomości, budynków i budowli opisanych powyżej, wraz z wyposażeniem, obowiązujących w dacie zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

W skład przedmiotu przetargu nie wchodzą następujące składniki majątkowe:
1. wierzytelności przysługujące upadłemu wobec osób trzecich;
2. środki pieniężne znajdujące się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa (włącznie z tym dniem) lub mające wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
3. nazwa „Grójeckie Centrum Logistyczne”;
4. prawa i obowiązki wynikające ze stosunków kaucyjnych;
5. księgi i dokumenty podlegające archiwizacji, z wyłączaniem dokumentacji opisanej w lit. b) powyżej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nieruchomość składa się z działek o łącznej powierzchni 70 000 m2, sprzedaż wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, ruchomości, dokumentacja techniczno-budowlana oraz dokumentacja księgowa związana z procesem inwestycyjnym prowadzonym na ww. nieruchomości oraz prawa i obowiązki wynikające z umów najmu części nieruchomości, budynków i budowli opisanych powyżej, wraz z wyposażeniem, obowiązujących w dacie zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Wszelkie szczegóły dostępne telefoniczne.

  • Kształt działki: Prostokąt
Marzena Zawada

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę TMHome sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest TMHome sp. z o.o. z siedzibą przy Spójni 14, 03-604 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres info@tmhome.pl… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu