Chrzczany

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
896 997 PLN
Powierzchnia
15 000 m2

Informuję o możliwości wzięcia udziały w pierwszej licytacji nieruchomości położonej przy 19a, Chrzczany, 96-500 Sochaczew, która odbędzie się 20-10-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, pokój 6.


Suma oszacowania wynosi 1 195 996,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 896 997,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 599,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP XVIII O/WARSZAWA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.


Nieruchomość położona we wsi Chrzczany, przy drodze pub. asfalt. (krajowa - nr 92 - Warszawa – Sochaczew – Poznań) oraz drogi Szczytno-Skotniki. Do centrum Sochaczewa jest ok. 7 km. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszk. siedliskowa, działki niezabudowane i tereny rolne. Obsługa komunikacyjna odbywa się od drogi Szczytno-Skotniki.

Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodę z sieci. Sprowadzenie ścieków lokalne.

Działka o kształcie regularnym - prostokątnym, o pow. 1,5ha.
Nieruchomość jest ogrodzona siatką z trzech stron z metalową bramą wjazdową i furtką o znacznym stopniu zużycia, miejscami zniszczoną. W narożniku działki znajduje się stacja transformatorowa. W dalszej części przez działkę przebiega rów melioracyjny, który stanowi ograniczenia w zabudowie działki (min. 6 m od osi rowu melioracyjnego, inne ograniczenia w zabudowie: min 25 m od drogi krajowej przy zabudowie produkcyjnej, min. 80 m od drogi krajowej przy zabudowie mieszkaniowej).

Zabudowana/zagospodarowana:

1. budynkiem murowanym o funkcji biurowej, parterowy ze strychem, wolnostojący, nie podpiwniczony o p.u. 68,72 m2.

Powierzchnie użytkowe budynku:
- wiatrołap 3,72m2
- korytarz 2,95m2
- pokój biurowy 14,49m2
- pokój biurowy 11,57m2
- wc 4,52m2
- pokój biurowy 21,80m2
- zaplecze (pom. gospodarcze) 9,67m2
razem 68,72m2
Budynek zrealizowany w techn. murowanej tradycyjnej, kryty papą. Opis pomieszczeń i sposobu wyk. w operacie. Bud. z lat 70-tych XXw., remont ok. 2000r. Stan tech. średni, standard wyk. niski. Instalacje: energetyczna, wodno-kanalizacyjna (szambo lokalne), centralnego ogrzewania. Budynek pełni funkcję biura;

2. budynkiem o funkcji pozostałe (wg EGBiL), tj. magazynowo-produkcyjny. Murowany, 1-kondygnacyjny o pow.zabud. 263 m2 i p.u. 234,10 m2. Budynek wykorzystywany jako produkcyjno-magazynowy.
Powierzchnie użytkowe:
- spawalnia 102,m2
- ślusarnia 102m2
- 3 korytarz z kotłownią 27m2
- 4 łazienka i wc 3,10m2
razem 234,10m2
Budynek w niskim standardzie wykończenia. Opis wejścia, pomieszczeń i sposobu wyk. w operacie;

3. wiatami z blachy trapezowej o powierzchni użytkowej zestawionej w tabeli:
- wiata (na lewo od wej. głów. bud.) - gilotyna , walce - opis w operacie 120m2
- wiata - magazyn (kontener) - niezwiązany trwale z gruntem - nie widnieje w EGBiL 27,30m2
- garaż z blachy - - nie widnieje w EGBiL 30,40m2
- wiata - magazyn (na prawo od wej. głów. bud.) - opis w operacie 170,30m2
- wiata - magazyn - opis w operacie - nie widnieje w EGBiL 100,30m2
Ww. budynki i budowle wykorzystywane jako produkcyjno-magazynowe. Budynki wyposażone w instal.: energetyczną (z trójfazową), wodną z sieci gminnej, kanalizacyjną lokalną, c.o. z kotłem na paliwo stałe w hali murow., wentylacyjną, alarmową, telef..

Przeznaczenie działki nr 30 wg MPZP: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej i usługowej ( oznaczenie na planie 06.3.MNp).
Odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi Warszawa – Poznań: -mieszkaniowej min 80 m, -produkcyjnej i usługowej min 25 m. Odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi Szczytno-Skotniki : -mieszkaniowej min 15 m, -produkcyjnej i usługowej min 10 m. Obsługa komunikacyjna przez drogę Szczytno-Skotniki. Wprowadza się zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 6 m od osi rowu melioracyjnego. Plan ustala następujące szczegółowe przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej i usługowej przeznacza się do utrzymania istniejącej i realizację projektowanej; -Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami; -Zabudowy usługowo - produkcyjnej o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własności, realizowanej w formie budynków wolnostojących lub w ramach kubatury budynków mieszkalnych; -Zakazuje się realizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska przyrodniczego; -Usytuowanie, wielkość i architektura obiektów produkcyjnych i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  • Kształt działki: Prostokąt
  • Teren ogrodzony: Tak
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
Marzena Zawada

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę TMHome sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest TMHome sp. z o.o. z siedzibą przy Spójni 14, 03-604 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres info@tmhome.pl… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu